UX a zvyšování konverzního poměru

Ux neboli User Experience je obor skládající se z okruhu disciplín, které mají obecně za cíl učinit web pro uživatele přehlednější, příjemnější a podpořil tak jejich budoucí opakovaný nákup. Spolu s CRO neboli optimalizací konverzního poměru pomáhají zefektivnit váš web a lépe zhodnotit investované peníze do marketingu. Umožní vám také lépe poznat své zákazníky a jejich potřeby.

ux-strukturaAnalýza použitelnosti

Nejste si jistí zda na vašem webu lidé nebloudí, nebo nemají problém udělat co potřebují? Vypracujeme uživatelské scénáře, projdeme si váš si web, analytics, případně další zdroje informací a na jejich základě sestavíme seznam problémů a sadu doporučení jak dané problémy nejlépe řešit.

Co vám analýza použitelnosti přinese?

 • Pomůžeme vám ujasnit si jaké jsou cíle webu a co od něj očekáváte
 • Pomůžeme vám najít a opravit problémy ve struktuře webu
 • Odhalíme nejvíce problémová místa a navrhneme jak problémy vyřešit
 • Poradíme které části webu rozvíjet do budoucna pomocí A/B testování nebo uživatelského testování
 • Zlepšením přehlednosti webu a odstranění nejvíce problémových míst se zvýší šance k opakovanému nákupu a návratnost PPC, SEO a dalších marketingových aktivit
 • Je možné spojit s celkovým auditem webu a prověřit tak jeho výkonnost i v dalších aspektech

wireframe-bigNávrh webu

Připravujete nový web nebo redesign toho stávajícího? Můžeme vám pomoci nový web připravit tak, aby co nejlépe fungoval jak z pohledu uživatelské přehlednosti a pohodlí, tak z výkonnostního hlediska. Pomůže vám to minimalizovat riziko neúspěchu projektu. Pokud provádíte redesign, můžeme vám pomoci na základě znalostí chování uživatelů na současném webu, poučit se z jeho chyb a přednostní.

Pomůžeme vám ujasnit si cíle webu a poznat myšlení vašich zákazníků. Navrhneme vhodnou informační architekturu a rozložení prvků na jednotlivých podstránkách ve formě wireframe. Tvořit web bez ujasnění si co má plnit, pro koho a jak toho nejlépe dosáhnout, je jako střílet naslepo. Může to vyjít, ale šance na úspěch je mnohem menší.

Jak při návrhu postupujeme?

Analýza > Návrh > Testování > Výstup pro realizaci

Proč věnovat zvýšenou pozornost návrhu webu před jeho realizací?

 • Je lepší mít dobré základy už od začátku, na kterých se pak dá lépe stavět do budoucna
 • Odhalí a vyřeší mnoho problémů už před samotnou tvorbou
 • Umožní minimalizovat problémy a zvýšit jistotu investice
 • V případě tvorby nového webu má smysl vycházet z toho co už je a nestavit ho na zelené louce
 • Vychází se z reálných dat a chování uživatelů, díky tomu můžeme navrhnout web lépe než jen na základě dohadů a dojmů

wireframe2-bigA/B testování

A/B test se používá k vylepšování jednotlivých částí webu. Jde o postavení několika variant proti sobě a následné měření jejich efektivity. Umožní nám tak rozhodovat se na základě reálných dat a provádět tak změny, které lépe vyhovují vaší cílové skupině a nejlépe plní vaše cíle. Pomůžeme vám najít místa která mají potenciál se zlepšit.

Jak A/B testování probíhá?

Informace o webu > Hypotéza > Nastavení testu a průběžné vyhodnocování > Výsledky a doporučení

Co vám A/B test přinese?

 • Zvýšíme výkonnost webu
 • Získáme objektivní data na základě kterých se můžeme rozhodnout
 • Umožní kontinuálně ladit a zlepšovat web správným směrem
 • Zvýší návratnost peněz investovaných do marketingu

Uživatelský výzkum

Uživatelský výzkum používá mnoho nástrojů od rozhovorů přes dotazníky, kartičkové metody nebo výzkum přímo v terénu, všechny mají ale společný cíl a to poznat vaše zákazníky. Čím lépe je poznáme, tím lépe můžeme pochopit jejich potřeby a chování a navrhnout web tak, aby tomu co nejvíce odpovídal. Peníze investované do výzkumu se vrátí v efektivnějším webu a menších nákladech na jeho změny a úpravy do budoucna.

V čem pomůže uživatelský výzkum?

 • Pomůže nám poznat lépe cílovou skupinu
 • Dá nám do ruky reálná data na základě kterých se můžeme rozhodovat, která jsou vždy lepší než dojmy a hádání

Uživatelské testování

Ani sebevíc zkušeností vám neumožní odhadnout všechny problémy se kterými se na webu budou skuteční uživatelé potýkat. Díky testování můžete tyto problémy odhalit a navíc lépe pochopit jak vaši uživatelé web používají, jak na ně působí a co od něj očekávají.

Testovat je možné v jakékoliv fázi vývoje od skic, wireframů, přes grafické návrhy až po hotový web. Testuje se primárně orientace na webu, přehlednost, přesvědčivost a případné technické problémy.

Proč má smysl provádět uživatelské testování?

 • Poznáme jak lidé web používají
 • Zjistíme co od něj očekávají
 • Najdeme chyby, které jim brání v interakci s webem
 • Dostaneme zpětnou vazbu k současné verzi a reálná data, na jejichž základě můžeme navrhnout lepší řešení
 • Výstupem uživatelského testování jsou zjištěné chyby podložené zkušeností uživatelů a foto a video dokumentace z testování.

I když to může vypadat že uživatelské testování a výzkum jsou náročné jak na čas a peníze, vše se dá realizovat relativně i levně a jednoduše. Každá zpětná vazba při tvorbě webu pomůže posunout výsledné řešení dál. Investované peníze se navíc několikanásobně vrátí v efektivitě webu, zároveň odstranit problém ve wireframu je levnější a jednodušší než ho odstranit na hotovém webu.